yes.its.justine.on.tumblr
leilockheart:

Dont give up

leilockheart:

Dont give up

leilockheart:

Five Ws of Life

leilockheart:

Five Ws of Life

markanicas:

Bato bato sa langit, kapag hindi natupad, huwag magagalit.

Minsan sinisisi natin ang mga bituin sa langit kung bakit hindi natutpad ang mga kahilingan natin. Bakit nga ba tayo humiling sa mga nakikita nating “falling star”. Hindi ba natin alam na kaya sila nahuhulog dahil patay na yung mga…

third-eyenavigator:

pretty-rave-katerpillar:

adrifts:

Permanent marker installation by Heike Weber.

duuuude. i wanna do this!

yessss

lovequotesrus:

EVERYTHING LOVE